x 문제 피드백
오즈통계 데이터 더보기
스코어 데이터통계 완성 :  이미끝난경기(핸디캡)총 0 경기 ,  그 중에홈승 0 라운드 ,  무 0 라운드 ,  홈팀패 0 라운드

AYC U17경기일정 결과

경기 시간 홈팀 스코어 원정팀 핸디캡 Win/Loss O/U Over/Under 승무패 분석 HT
Final
Final 05-29 02:30 GhanaU17 0-1 Mali U17 000 분석 0-1
Third Place
Third Place 05-28 23:30 Niger U17 1-3 Guinea U17 100 분석 0-0
Semifinal   총경기수: 2 경기,Win Odds: 0 경기, Draw Odds: 0 경기, Loss Odds: 1 경기, Odds W%: 0.00% , Over: 0 경기, Draw: 0 경기, Under: 2 경기, Over rate: 0.00%
Semifinal 05-25 02:30 Mali U17 0-0 Guinea U17 0.5/1 Loss Odds 2.5/3 Under 100 분석 0-0
90분[0-0],120분[0-0],페널티 킥[2-0], Mali U17승
Semifinal 05-24 23:30 GhanaU17 0-0 Niger U17 000 분석 0-0
90분[0-0],120분[0-0],페널티 킥[6-5], GhanaU17승
Groups   총경기수: 12 경기,Win Odds: 0 경기, Draw Odds: 0 경기, Loss Odds: 0 경기, Odds W%: 0.00% , Over: 7 경기, Draw: 0 경기, Under: 5 경기, Over rate: 58.33%
B조 05-22 02:30 Mali U17 6-1 Angola U17 000 분석 3-0
B조 05-22 02:30 Tanzania U17 0-1 Niger U17 000 분석 0-1
A조 05-21 02:30 GabonU17 0-1 Cameroon U17 000 분석 0-1
A조 05-21 02:30 GhanaU17 0-0 Guinea U17 000 분석 0-0
B조 05-19 02:30 Niger U17 1-2 Mali U17 000 분석 1-2
B조 05-18 23:30 Tanzania U17 2-1 Angola U17 000 분석 1-1
A조 05-18 02:30 GabonU17 0-5 GhanaU17 000 분석 0-2
A조 05-17 23:30 Guinea U17 1-1 Cameroon U17 010 분석 1-0
B조 05-16 02:30 Angola U17 2-2 Niger U17 000 분석 0-2
B조 05-15 23:30 Mali U17 0-0 Tanzania U17 000 분석 0-0
A조 05-15 03:00 Cameroon U17 0-4 GhanaU17 002 분석 0-3
A조 05-15 00:00 GabonU17 1-5 Guinea U17 000 분석 0-4
Round 3   총경기수: 14 경기,Win Odds: 0 경기, Draw Odds: 0 경기, Loss Odds: 0 경기, Odds W%: 0.00% , Over: 7 경기, Draw: 0 경기, Under: 7 경기, Over rate: 50.00%
Round 3 09-18 00:00 Angola U17 5-0 Comoros U17 000 분석 3-0
Round 3 10-01 21:00 Comoros U17 0-2 Angola U17 001 분석 0-0
Angola U17 7 - 0 Comoros U17
Round 3 09-18 02:00 Senegal U17 0-1 Guinea U17 101 분석 0-1
Round 3 10-04 01:30 Guinea U17 1-1 Senegal U17 201 분석 0-1
Senegal U17 1 - 2 Guinea U17
Round 3 09-18 22:00 Tanzania U17 3-2 Congo U17 000 분석 2-0
Round 3 10-02 23:30 Congo U17 1-0 Tanzania U17 001 분석 0-0
Tanzania U17 3 - 3 Congo U17
Round 3 09-18 23:00 Sudan U17 4-2 Cameroon U17 000 분석 2-1
Round 3 10-02 23:00 Cameroon U17 5-1 Sudan U17 001 분석 3-0
Sudan U17 5 - 7 Cameroon U17
Round 3 09-19 00:00 Niger U17 1-0 GabonU17 000 분석 0-0
Round 3 10-01 23:30 GabonU17 3-3 Niger U17 001 분석 1-1
Niger U17 4 - 3 GabonU17
A조 09-19 00:00 GhanaU17 3-1 Cote D Ivoire U17 010 분석 2-0
Round 3 10-02 00:30 Cote D Ivoire U17 0-0 GhanaU17 011 분석 0-0
GhanaU17 3 - 1 Cote D Ivoire U17
Round 3 09-19 01:30 Mali U17 2-0 Ethiopia U17 000 분석 0-0
Round 3 10-02 22:00 Ethiopia U17 1-2 Mali U17 001 분석 0-1
Mali U17 4 - 1 Ethiopia U17
Round 2   총경기수: 28 경기,Win Odds: 0 경기, Draw Odds: 0 경기, Loss Odds: 0 경기, Odds W%: 0.00% , Over: 17 경기, Draw: 0 경기, Under: 11 경기, Over rate: 60.71%
Round 2 08-06 20:00 Namibia U17 1-2 Congo U17 000 분석 0-1
Round 2 08-21 23:30 Congo U17 3-0 Namibia U17 100 분석 2-0
Namibia U17 1 - 5 Congo U17
Round 2 08-06 21:00 Comoros U17 2-1 Mozambique U17 000 분석 1-0
Round 2 08-20 22:00 Mozambique U17 0-3 Comoros U17 001 분석 0-1
Comoros U17 5 - 1 Mozambique U17
Round 2 08-07 00:00 Nigeria U17 1-0 Niger U17 300 분석 1-0
Round 2 08-21 00:00 Niger U17 3-1 Nigeria U17 004 분석 1-1
Nigeria U17 2 - 3 Niger U17
Round 2 08-07 03:00 Egypt U17 1-3 Ethiopia U17 000 분석 1-2
Round 2 08-21 22:00 Ethiopia U17 2-1 Egypt U17 100 분석 1-0
Egypt U17 2 - 5 Ethiopia U17
Round 2 08-07 20:00 Mauritius U17 0-1 Angola U17 000 분석 0-0
클릭해서 전부경기일정보기

AYC U17리그데이터

리그데이터 통계
80경기총 경기수 249골총 골인수 91.25%[73경기]오버0.5
48.75%[39경기]홈승 경기수 3.11골평균 골인총수 77.50%[62경기]오버1.5
18.75%[15경기]무승부 경기수 1.7골홈 평균골인수 63.75%[51경기]오버2.5
32.50%[26경기]원정승 경기수 1.41골원정 평균골인수 31.25%[25경기]오버3.5

AYC U17리그베스트

승 많은팀 무 많은팀 패 많은팀
Mali U17
9경기 7승
77.8%
Guinea U17
9경기 6무
66.7%
GabonU17
7경기 4패
57.1%
공격력 최고 공격력 최악
전부 Mali U17 25골 2.78/경기 전부 Zimbabw U17 0골 0/경기
Sudan U17 14골 4.67/경기 Sierra Leone U17 0골 0/경기
원정 Mali U17 14골 3.5/경기 원정 Mauritania U17 0골 0/경기
수비 최고 수비 최악
전부 Botswana U17 2골 1/경기 전부 Djibouti U17 16골 8/경기
Congo U17 0골 0/경기 GabonU17 14골 2.8/경기
원정 Botswana U17 1골 1/경기 원정 Djibouti U17 8골 8/경기

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2018-02-20 15:33