x 문제 피드백
오즈통계 데이터 더보기
스코어 데이터통계 완성 :  이미끝난경기(핸디캡)총 0 경기 ,  그 중에홈승 0 라운드 ,  무 0 라운드 ,  홈팀패 0 라운드

AFAYC경기일정 결과

경기 시간 홈팀 스코어 원정팀 핸디캡 Win/Loss O/U Over/Under 승무패 분석 HT
Qualifying   총경기수: 76 경기,Win Odds: 0 경기, Draw Odds: 0 경기, Loss Odds: 0 경기, Odds W%: 0.00% , Over: 56 경기, Draw: 0 경기, Under: 17 경기, Over rate: 76.71%
H조 09-29 20:30 Myanmar U16 5-0 Philippines U16 300 분석 3-0
H조 09-29 17:30 South Korea U16 1-0 China U16 100 분석 0-0
H조 09-27 20:30 Myanmar U16 0-4 South Korea U16 010 분석 0-2
H조 09-27 17:30 Philippines U16 0-2 China U16 000 분석 0-1
H조 09-25 20:30 Myanmar U16 1-2 China U16 001 분석 0-0
H조 09-25 17:30 South Korea U16 8-0 Philippines U16 000 분석 2-0
A조 09-25 02:15 Saudi Arabia U16 1-0 Uzbekistan U16 010 분석 0-0
E조 09-25 01:45 Qatar U16 0-2 Bangladesh U16 100 분석 0-0
B조 09-24 23:00 Oman U16 0-1 Tajikistan U16 000 분석 0-0
E조 09-24 22:45 United Arab Emirates U16 경기연기 Yemen U16 011 분석
C조 09-24 22:30 Iran U16 4-0 Kyrgyzstan U16 100 분석 2-0
A조 09-24 22:00 Bahrain U16 2-3 Jordan U16 000 분석 1-3
G조 09-24 21:00 Thailand U16 4-1 Laos U16 313 분석 1-0
J조 09-24 21:00 Singapore U16 9-1 Guam U16 100 분석 3-0
B조 09-24 20:00 Syria U16 6-0 Maldives U16 000 분석 3-0
F조 09-24 20:00 Chinese Taipei U16 3-0 Macau U16 200 분석 2-0
C조 09-24 19:30 Lebanon U16 1-4 Afghanistan U16 000 분석 0-0
D조 09-24 18:45 Nepal U16 1-2 Palestine U16 000 분석 1-1
G조 09-24 18:00 1-11 Timor Leste U16 001 분석 0-3
J조 09-24 18:00 일본 U16 4-0 Malaysia U16 100 분석 2-0
I조 09-24 17:00 Mongolia U16 2-3 Cambodia U16 000 분석 1-3
F조 09-24 16:00 North Korea U16 2-0 Hong Kong China U16 000 분석 1-0
D조 09-24 15:15 이라크 U16 0-0 India U16 000 분석 0-0
I조 09-24 13:00 Vietnam U16 1-3 Australia U16 323 분석 0-0
A조 09-23 02:15 Saudi Arabia U16 10-0 000 분석 6-0
E조 09-23 01:45 Qatar U16 경기연기 United Arab Emirates U16 100 분석
A조 09-22 23:15 Jordan U16 0-0 Uzbekistan U16 011 분석 0-0
B조 09-22 23:00 Maldives U16 0-14 Tajikistan U16 000 분석 0-6
E조 09-22 22:45 Bangladesh U16 0-2 Yemen U16 000 분석 0-1
C조 09-22 22:30 Iran U16 2-1 Afghanistan U16 000 분석 1-0
G조 09-22 21:00 Thailand U16 4-0 Timor Leste U16 300 분석 1-0
J조 09-22 21:00 Singapore U16 0-11 일본 U16 000 분석 0-5
B조 09-22 20:00 Syria U16 0-6 Oman U16 101 분석 0-0
F조 09-22 20:00 Chinese Taipei U16 0-7 North Korea U16 000 분석 0-3
C조 09-22 19:30 Kyrgyzstan U16 1-1 Bhutan U16 000 분석 0-0
D조 09-22 18:45 Nepal U16 2-2 India U16 000 분석 0-0
G조 09-22 18:00 Laos U16 0-3 Indonesia U16 201 분석 0-1
J조 09-22 18:00 Guam U16 1-14 Malaysia U16 001 분석 0-5
I조 09-22 17:00 Mongolia U16 0-9 Vietnam U16 000 분석 0-2
F조 09-22 16:00 Hong Kong China U16 1-2 Brunei Darussalam(U16) 000 분석 1-0
D조 09-22 15:15 Palestine U16 0-4 이라크 U16 003 분석 0-0
I조 09-22 13:00 Cambodia U16 0-5 Australia U16 002 분석 0-0
A조 09-21 02:15 Uzbekistan U16 6-0 000 분석 2-0
A조 09-21 02:15 Saudi Arabia U16 3-0 Bahrain U16 000 분석 2-0
E조 09-21 01:45 Qatar U16 1-6 Yemen U16 001 분석 1-2
B조 09-20 23:00 Tajikistan U16 2-0 Syria U16 000 분석 0-0
E조 09-20 22:45 United Arab Emirates U16 경기연기 Bangladesh U16 100 분석
C조 09-20 21:30 Iran U16 6-0 Bhutan U16 000 분석 2-0
G조 09-20 21:00 Thailand U16 0-1 Indonesia U16 300 분석 0-1
J조 09-20 21:00 Malaysia U16 6-1 Singapore U16 420 분석 4-1
클릭해서 전부경기일정보기

AFAYC리그데이터

리그데이터 통계
73경기총 경기수 391골총 골인수 97.26%[71경기]오버0.5
47.95%[35경기]홈승 경기수 5.36골평균 골인총수 87.67%[64경기]오버1.5
5.48%[4경기]무승부 경기수 2.9골홈 평균골인수 76.71%[56경기]오버2.5
46.58%[34경기]원정승 경기수 2.45골원정 평균골인수 60.27%[44경기]오버3.5

AFAYC리그베스트

승 많은팀 무 많은팀 패 많은팀
North Korea U16
4경기 4승
100%
India U16
3경기 2무
66.7%
Macau U16
4경기 4패
100%
공격력 최고 공격력 최악
전부 일본 U16 35골 11.67/경기 전부 Macau U16 0골 0/경기
일본 U16 24골 12/경기 Cambodia U16 0골 0/경기
원정 Australia U16 18골 6/경기 원정 Philippines U16 0골 0/경기
수비 최고 수비 최악
전부 North Korea U16 0골 0/경기 전부 49골 12.25/경기
South Korea U16 0골 0/경기 Mongolia U16 22골 7.33/경기
원정 Tajikistan U16 0골 0/경기 원정 38골 12.67/경기

이상의 자료를 참고로만하십시오 ,업데이트 시간2017-09-30 17:04